Начало

Начало

Благодарим Ви, че избрахте личния сайт на д-р Тезгюн Ариф.

Д-р Ариф е завършил медицина през 2002 г. в Медицински университет-Варна.

Специализирал е Вътрешни болести във ВМА-ББАЛ Варна .През 2011 г. придобива

специалност Ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

Специалистът е работил във Военноморска болница /ВМА/-Варна, МБАЛ гр. Добрич,

ДКЦ Чайка, гр. Варна и ДКЦ V, гр. Варна.

В момента има собствена практика в град Добрич, също така е част от екипа на

Аджъбадем Сити Клиник Варна.

Специализации и квалификации:

 захарен диабет

 остеопороза

 диабетна полиневропатия

 тиреоидни и паратиреоидни заболявания

 ехография на щитовидна жлеза

 проблеми на затлъстяване

 спешна медицина.

Членство в научни дружества:.

 Българско дружество по ендокринология

 Българска диабетна асоциация

 Българско дружество по остеопороза

 Европейска асоциация за изследване на диабета

 Американска диабетна асоциация

 Mеждународна диабетна федерация

Участва в международни конгреси и симпозиуми, свързани със захарен диабет и

болести на обмяната.